ต้องขออภัยอย่างสูง ที่ไฟล์เสียงบางไฟล์ฟังไม่ได้
เรากำลังแก้ไขปัญหาโดยด่วนที่สุดครับ

กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

เขิงคำ

ขอเชิญฟังเอาถ้อน ประชากรโลกใหม่ ตกเถิงยุคสมัย ไผผู้ยังบ่ฮู้ เขิงแก้วสิฮ่อนคน เขิงอันนี้ มีชื่อว่าเขิงคำ เพิ่นสินำลงมา ฮ่อนคนภายใต้ ไผผู้ปัญญากว้าง คอยพิจารณ์ ให้ถ้วนถี่เอาเด้อ หากสิพ้ออิหลี หนังสือมีบอกไว้ ไปทางหน้าให้ค่อยซอม ฟังเอาเด้อพี่น้อง เพิ่นสิฮ่อนเอาคนดี ไผผู้มีศีลธรรม สิอยู่เทิงเขิงค้าง ไผเดินทางผิดเส้น เป็นคนเพื่อนชั่ว แม่นเขิงถี่ส่ำกระด้ง บ่มีค้างอยู่เทิง บ่แม่นเขิงส้อนกุ้ง สานไม้ไผ่เป็นลำดอกน๋า หากแม่นธรรมคำสอน หน่อพุทโธเพิ่นทรงตั้ง เพิ่นได้วางเอาไว้ คำกลอนสอนโลก เป็นเขิงคำตั้งแต่เค้า พระองค์เจ้าได้กล่าวขาน พระศรีอาน เพิ่นสิมาเสริมสร้าง โพธิ์ศรีให้ซ้นฮ่ม เอาคนไปอยู่ชั้น โพธิ์แก้วให้อยู่เย็น โพธิ์สามฮ่มว่านั้น บ่ได้ปลูกตามดิน เป็นโพธิ์ศีล-โพธิ์ธรรมหว่าน มาแต่เมืองฟ้า ฮ่มดกป่งลงมา เพื่อให้คนได้เฮียนฮู้ โพธิ์บรมครู หากคือผู้สอนสั่ง คำพระสังฆราชเจ้า โบราณเฒ่าบ่เก่าศรี แล้วบัดนี้สิได้แจ้ง แถลงกล่าวสามโพธิ์ หากแม่นแนวคำสอน บ่อนพระองค์ทรงชี้ คือโพธิ์ศรีสามต้น บ่อนคนเฮาสิได้เพิ่ง ตกมาเถิงหว่างข่อน ตอนท้ายศาสนา พระศรีอานเพิ่นสิลงจากฟ้ามาโลก เมืองมนุษย์ จุดประสงค์สิมาครอง ศาสนาให้ดีขึ้น ในผืนดินโลกานี้ คนบ่ดีหลายหลาก คนใจบุญผู้ก่อเกื้อ หากมีแท้ แต่บ่หลาย หยายอยู่บ่อนหล่ะหน้อย แกมหมู่คนพาล พระก็หลิงเห็นการณ์ สิวุ่นวายเมือหน้า ก็จึ่งมาค้น หาคนผู้ประเสริฐ คนกบฏคดเลี้ยว พระองค์เจ้าบ่ประสงค์ คนพวกนี้ทำชั่วสามานย์ ยมพบาลสิมามัด ผูกคอลงหม้อ ขอให้ทำดีไว้ เพื่อนำตนเข้าซ้นฮ่ม ท่านเอ๊ย...
เมืองมนุษย์โลกกว้าง คนสิล้มท่าวตาย เพิ่นสิคัดเลือกไว้ แต่สามอ่มโพธิ์ศรี ให้พอดีกับคน ผู้อยู่คาเขิงแก้ว มันหากเถิงยามแล้ว คนเฮาให้ฟ้าวตื่น หมั่นทำบุญตื่มไว้ อย่ามัวสร้างแต่กรรม เดียวนี้แสงธรรมเจ้า องค์พุทโธกำลังส่อง(มาแล้ว) มองไปไสก็เจิดจ้า ประกายเข้มส่องมา หวังให้โลกากว้าง ปวงชนอยู่ทุกย่าน พ้นจากมารหมู่ฮ้าย ใจเจ้าสิชื่นบาน อย่าพากัน เกียจคร้านเน้อท่านให้ถืกศีล ถ้าไปถิ่นเจริญนำพระศรี ผู้เพิ่นมีบุญล้น ไผผู้ทำเอาได้ มีใจบุญมั่นเที่ยง ก็จักเถิงแห่งห้อง นิพพานกว้างอยู่เกษม ทุกสิ่งในโลกนี้ หากล้วนแต่อนิจจัง วัฏสังขารา บ่เที่ยงตรงพอดี้ หมั่นทำดีสาถ้อน ถนอมตนเข้าซ้นฮ่มสาเด้อ พระบรมเพิ่นบ่ หวงบ่ห้าม ทางสิเข้าสู่ฮ่มโพธิ์ อย่าพากันเป็นโก้ เทียวหากินนำคนโง่ ฮู้แล้วอย่าพาโล เห็นว่าคนโง่แล้ว อย่าไปซ้ำข่มเหง กรรมสิแล้นตามก้น บ่ทันดนดอกเพิ่นว่า คนใด่ทำชั่วช้า กรรมฮ้ายสิแล้นเถิง แม่นเขิงถี่ส่ำกระด้ง อย่าหวังว่าสิคาเทิง มันจักหลุดตาเขิง ลอดลงหาน้ำ เซาสาน้อทำกรรมฮ้าย เมาอบายแนวเป็นโทษ สิ่งสาโทษบาปฮ้าย ภายหน้าสิไล่นำ นี้ เป็นคำสอน องค์พุทโธเพิ่นชี้ป่อง ขอให้ชาวพี่น้อง ฟังแล้วให้จื่อเอา จั่งสิเห็นทางเข้า บังเงาซ้นฮ่ม ให้อยู่นอกฮ่มโพธิ์ บ่ฟังเพิ่นกล่าวห้าม ตามใจโตเข้าทุกมื้อ ขืนดื้อยักษ์สิกิน โลกหน่วยนี้ได้เปลี่ยนปลิ้น เป็นโลกใหม่ภัยมหันต์ ศาสนาสองพัน หากล่องกลายมาแล้ว คนก็แซว ๆ เว้า โลกาเฮาบ่คือเก่า มนุษย์เฮาเกิดเดือดฮ้อน เป็นเข็ญข้อนทั่วไป บางผ่องเป็นเจ็บไข้ ตายไวเกินขนาด โลกประหลาด เกิดเห็นมาใหม่เรื่อย หายาแก้ไสบ่ทัน....มีต่อนะจ๊ะ......
 
ต่อจ้า....

อัศจรรย์แท้แม่ป้า โลกามันปลิ้นเปลี่ยน บ่เคยเห็นกะซ่างพ้อ ยินง้ำงึดระอา แม่นแต่ทางฝนฟ้า กะตกมาบ่คือเก่า คันว่าตก ก็หากตกลื่นล้น จนท่วมทั่วแดง คันว่าแล้ง ก็หากแล้งกะด้อ จนว่าแผ่นดินแห้ง คันว่าหนาว ก็หากหนาวพาโล ต่างหลังเหลือล้น คนเฮาพากันซ้อย ซวยไปเหมิดทุกอย่าง ภัยพิบัติต่าง ๆ ก็หากยังเกิดขึ้นเป็น ไปได้สู่อัน เป็นย้อน ลม ไฟ น้ำ สามประการสิฮ้อนเฮ่ง คนจักตายไปเรื่อย นา ๆ นับบ่ไหว คันปีกุนล่วงแล้ว สิแววขึ้นลื่นหลัง ไผผู้ยังเหลือค้าง สิเห็นทางบุญบาป พ้นจากมารผู้ฮ้าย เมืองบ้านสิชุ่มเย็น สิบ่มีเข็ญข้อน โรคาบ่ก้าวก่าย แสนสบายยิ่งล้ำ ธรรมพระเจ้าฮักษา ให้พากันหันเข้า บำเพ็ญเพียรทางชอบ เอาศีลธรรมมาซ้อยแก้ เมืองบ้านสิชื่นบาน อย่าได้คิดเกียจคร้าน ให้ตั้งต่อศีลธรรม จั่งสินำชีวิต อยู่เสถียรหายฮ้อน องค์พระยาธรรมเจ้า สิลงมาปกครองโลก หากสิเห็นเที่ยงแท้ คันไผสร้างส่วนบุญ แต่ก่อนนั้น พระองค์เนาว์ยั้งอยู่เมืองใหญ่กุสีพี ปัจจุบันมาสถิต อยู่เมืองล้านช้าง เพิ่นสิมาเถิงแท้ เดือนสิบเอ็ดขึ้นแปดค่ำ สองพันห้าล่วงล้ำ ปีกุนแท้แน่นอน ซอมเบิ่งถ้อนท่านเจ้า โบราณกล่าวสิมีจริงบ่น้อ ใน พ.ศ. สองพัน ล่วงมาเถิงห้า โลกากว้างเมืองคนสิฮ้อนเฮ่ง ซุมมนุษย์สิเดือดฮ้อน ทางสิพ้นก็อย่าคอย เหลือแต่โพธิ์ศรีสร้อย คนสามซุมจั่งสิได้ซ้นฮ่ม คันว่านอกกว่านั้น สิเร่ร่อนฮ่มบ่มี ไผทำดีก็คงค้างคา เขิงคำเร่ร่อน ไผผู้ทำชั่วช้า ยากเมืองฟ้าอย่าสิหวัง มีแต่ทางสิลงพื้น อเวจีหม้อใหญ่ องค์พระศรีเพิ่นกะซ้อยบ่ได้ ไฟไหม้เถิงธุลี อันนี้มันหากมีในห้อง ครองธรรมพระเจ้ากล่าว ข้าผู้น้อยบ่ได้หาเรื่องเว้า เขียนแต้มแต่งเอา ขอให้นักปราชญ์เจ้า ฟังเอาให้ถ้วนถี่ เป็นคติทางธรรม ของพระพุทธเจ้า ฟังแล้วให้ฮิ่นตรอง เกิดเป็นคน คันบ่ออกจากบ้าน บ่เห็นด่านแดนไกล อิหลีแล คันบ่ไปหาเฮียน บ่ฮ่อนมีความฮู้ คันว่าเฮียนมาแล้ว บ่ทำตามจักอย่าง แม่นสิฮู้ท่อฟ้า กะเป็นบ้าท่อแผ่นดิน เกิดเป็นคนชาติหนึ่งได้ เหยียบแผ่นธรณี ขอให้มีหลักธรรม อยู่ประจำใจไว้ ให้อดทำเพียรสร้าง ความดีจึ่งประเสริฐ อย่าให้เสียชาติเกิด ก่อนสิถืกกำเนิดได้ หากหลายขั้นตั้งเพียร เกิดขึ้นมาแล้วอย่าเพี้ยน ทำบาปอกุศล ได้เป็นคนให้เพียรแพง แต่งทานให้บุญยู้ ให้ฮู้จักกตัญญู ฮู้ฮักพ่อฮักแม่ ฮักหมู่ซุมแซงเซื้อ เครือวงศ์คณาญาติ ฮักทั้งอ้ายเอื้อยน้อง ปรองดองร่วนสามมัครคี มีศีลธรรมประจำใจ อย่าล่ายพางตั๋วต้ม อย่าลมหลายเกินข้อความจริง หาเรื่องตื่ม บ่ดีแล....
แต่เฮาเกิดชาติหนึ่งได้ เวลาสร้างหากบ่หลาย ให้ฮู้อายฮู้ย้านกรรมบาปทั้งมวล ให้ทบทวนความหลัง ผ่านมาให้เคยสร้าง อันใดเฮาหลงล้ำ เกินคำเพิ่นสอนสั่ง ให้แก้ไขแต่มื้อนี้ เมือหน้าจั่งบ่สาย ควรสงบเสงี่ยมไว้ ระวังท่าเจียมตน อย่าเป็นคนถือโต อวดโวสามหาวกล้า อย่าได้พาโลเล่นโสเพณี คือวังบวก ไผหากหลงเกือกกั้ว คือหมิ่นหม้อแปดคีง เถิงวันศีลอย่าได้ละ เถิงวันพระอย่าได้เว้น บำเพ็ญก่อสร้างกุศล อย่าวนเวียนคิด ซอกหาแนวฮ้าย ความดีควรทำไว้ ความจังไรอย่าไปซอก ให้ท่านหาดอกไม้ บูชาไท้เทพดา ไผผู้ถือศีลห้า ภาวนาใจสัตย์ซื่อ ชำระตัวอยู่ทุกมื้อ กลัวย้านบาปกรรม เชื่อฟังคำสอนเจ้า องค์พุทโธสอนโลก ขอ ให้สุขียิ่งล้น ปัญญาล้ำลื่นคน อันว่าโพยภัยฮ้าย อันตรายอย่าบังเบียด ความเสนียด ความเฮ่งฮ้อน ทั้งเข็ญอ้ายให้พ่ายหนี ให้มีสุขีล้น เกินคนในโลกลุ่ม ยามเมื่อดับชาติแล้ว สวรรค์พุ้นหม่องไป ให้ได้นำสัตว์ข้าม สงสารแสนย้าน ขอให้เถิงพระนิพพาน สุขสำราญ บ่อนเบื้อง เมืองฟ้า อยู่เกษม ด้วยเทอญ......สาธุ สาธุ สาธุ

ขอบคุณที่มา ผญาธรรมลาว จากวัดเซียงทองประเทศฝรั่งเศส ข้าน้อยได้แปลออกมาเป็นภาษาบ้านเฮา ผิดตก บกพร่องหม่องใด กะ ขอความกรุณา นักปราชญ์ เฮา ซ้อยซี้แนะ เด้อ ข้าน้อย หม่องใด แปลผิดไป กะ สิ๊ ได้ ทำการแก้ไข ต่อไป ผญาธรรม ที่เป็นภาษาลาว ข้าน้อย กะสิ๊ เก็บไว้เป็นอย่างดี....สาธุ....ขอกราบขอบพระคุณท่านมหาน้อย ที่มีลานธรรม ไว้ให้ ซุมข้าน้อย ได้ มาแสดง........สาธุ.......
 
โพธิ์สามต้น

คนเฮาทุกมื่อนี่ขาดศีล ขาดธรรมะ หลายโพด หลายๆๆๆคนจิได้ฮู้สิ่งนี่ ท่านผุรู้พยายามแนะนำแต่กะบ่มีไผ๋สนใจ( อยู่ใกลวัดแต่บ่ฮู้จักวัด ) สงสารเด้สงสารเหล่าสัพพสัตว์ทั้งหลาย สุขี โหตุ ทุกฺขา มุญฺจตุ สาธุๆๆโอมเปรี๊ยงๆๆๆๆๆ:(
 
กรุณาปิด โปรแกรมบล๊อกโฆษณา เพราะเราอยู่ได้ด้วยโฆษณาที่ท่านเห็น
Please close the adblock program. Because we can live with the ads you see

Top